Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Điạ chỉ: 2bis Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Bến Nghé Q1

Điện thoại: 0838292846

Hiệu Trưởng

Đỗ Ngọc Chi
Đỗ Ngọc Chi

Ngày sinh: 4/11/1976

Trình độ :Thạc sĩ Giáo dục

Vị trí công tác: Trưởng tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

Điện thoại cơ quan: (028) 38292846

Điện thoại riêng: 0903303941

Email liên lạc: ngocchi@nbkhiem.hcm.edu.vn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích