Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thứ bảy, 3/4/2021, 13:1
Lượt đọc: 366

Thư viện Intranet - Khoa học - Tự nhiên - Tháng 4/2021

1. Anh Bạn Năm Châu https://youtu.be/aMBy_-TdyAk

2. Đất nước chúng ta có gì https://youtu.be/lASeXs_3wik

3. Gia đình tụi mình https://youtu.be/E0GnDILAazY

4. Những địa danh nổi tiếng https://youtu.be/oH02aFTYtok

5. Những ngày lễ trong năm https://youtu.be/d2OSkPXP9Ts

6. Những nhân vật nổi tiếng https://youtu.be/FMxHaZAwYvs

7. Phương tiện giao thông khổng lồ https://youtu.be/uyPK9CKZHEM

8. Thế giới của tụi mình https://youtu.be/S0YWwJGgkGM

9. Trẻ em ngày xưa chơi gì https://youtu.be/DT9ptLabnHE

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87