Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm
Chủ nhật, 22/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 921

Thư viện Intranet - Toán học - Tháng 11/2020

1. Lớp 1
Ôn tập - Dạy bé học đếm số tiếng việt https://www.youtube.com/watch?v=z7R92jNvfEk&t=5s
Số 2 - Dạy bé học đếm số tiếng việt https://www.youtube.com/watch?v=TBE98yMBkW4&t=33s
Số 3 - Dạy bé học đếm số tiếng việt https://www.youtube.com/watch?v=E4SNFuVgIeY
Số 4 - Dạy bé học đếm số tiếng việt https://www.youtube.com/watch?v=CewVYdjJND0&t=149s
Số 5 - Dạy bé học đếm số tiếng việt https://www.youtube.com/watch?v=iTRqqtfJ6d8
Số 6 - Dạy bé học đếm số tiếng việt https://www.youtube.com/watch?v=cczXFFEMf7c
Số 7 - Dạy bé học đếm số tiếng việt https://www.youtube.com/watch?v=v0leH574zk8
Số 8 - Dạy bé học đếm số tiếng việt https://www.youtube.com/watch?v=VazokgODwHI
Số 9 - Dạy bé học đếm số tiếng việt https://www.youtube.com/watch?v=2UQLkqu_FWE
Số 10 - Dạy bé học đếm số tiếng việt https://www.youtube.com/watch?v=FvigNo3aD3Y
Phép cộng trong phạm vi 3 https://www.youtube.com/watch?v=ATeaCyPA_2M&t=5s
Phép cộng trong phạm vi 5 https://www.youtube.com/watch?v=SUhYVi1MIY4

 2. Lớp 2
Bảng cửu chương nhân 2 https://www.youtube.com/watch?v=KqdZEyVJtQ0
Bảng cửu chương nhân 3 https://www.youtube.com/watch?v=-Nw8gniFYtA&t=36s
Bảng cửu chương nhân 4 https://www.youtube.com/watch?v=NwrChcOL_oI
Bảng cửu chương nhân 5 https://www.youtube.com/watch?v=w5EmYMj4ZCU&t=40s
Đậu lém học toán lớp 2 ♫
https://www.youtube.com/watch?v=zcwLQrj66iE&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=C26-xphEBSo

Học Toán Cực Dễ Dàng Qua Phương Pháp Finger Math
https://www.youtube.com/watch?v=R1nx0l9gOdE&t=175s
https://www.youtube.com/watch?v=ZLKAlBE3_KI

Finger Math - Cộng có nhớ https://www.youtube.com/watch?v=iYiJsMPYaqo&t=171s
Finger Math - Hình thành  phép cộng và phép trừ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvYbTVY-Ztk&t=70s
Finger Math - Cộng 5 Bung anh Béo https://www.youtube.com/watch?v=GaHT1s6WrgQ&t=74s
Finger Math - Trừ 5 gập anh Bé https://www.youtube.com/watch?v=Zy57JEueQ9A&t=59s
Finger Math - Giới hiệu ký hiệu số trên bàn tay 
https://www.youtube.com/watch?v=XuV-I9QJeSU&t=134s

 

3. Lớp 3
Bảng cửu chương nhân 7 https://www.youtube.com/watch?v=XuV-I9QJeSU&t=134s
Bảng cửu chương nhân 8 https://www.youtube.com/watch?v=XrTgAzdlUEo&t=40s
Bảng cửu chương nhân 9 https://www.youtube.com/watch?v=CXA0ukKGW7g&t=33s
Gấp một số lên nhiều lần https://www.youtube.com/watch?v=cL87jn3ipE0
Đậu Lém Phiêu lưu ký https://www.youtube.com/watch?v=mnqgJAU_EPw&t=46s
Học thuộc nhanh bảng nhân 2 đến 9 https://www.youtube.com/watch?v=KZv81SRKjec&t=70s
Mẹo nhân trên đôi bàn tay https://www.youtube.com/watch?v=0PffPp8ZpAo&t=63s
Thủ thuật nhân 9 https://www.youtube.com/watch?v=1GZoXmjgm74&t=118s

 

4. Lớp 4
Biểu thức có chứa hai chữ https://www.youtube.com/watch?v=raHwFbPeQZ4&t=5s
Đề-xi-mét vuông https://www.youtube.com/watch?v=EYvnojbctEs&t=45s
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 https://www.youtube.com/watch?v=Sk2LU39CPX4&t=48s
Hình bình hành https://www.youtube.com/watch?v=NikEIWfvJB4
Nhân một số với một hiệu https://www.youtube.com/watch?v=gdLqC8nCkaU&t=26s
Phép chia phân số https://www.youtube.com/watch?v=qsV_gwvAmiI&t=51s
Phép cộng phân số 
https://www.youtube.com/watch?v=9VpCXmgmYe0&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=sMPKH-e-AgM
Phép nhân phân số https://www.youtube.com/watch?v=F5et1sr4xdo
Phép trừ phân số https://www.youtube.com/watch?v=GzAHU_kuHvU
Tính chất kết hợp của phép nhân https://www.youtube.com/watch?v=zqbXxSx7wsQ
Triệu và lớp triệu
https://www.youtube.com/watch?v=8K3anpxMSQU
https://www.youtube.com/watch?v=TZBKkMQDawE

 5. Lớp 5
Các bài toán về tỉ số phần trăm https://www.youtube.com/watch?v=LHnStO-KuPU&t=33s
Ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm https://www.youtube.com/watch?v=TgCb7mlaLmk&t=130s
Các bài thơ về vẽ hình
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o12Mq4Be3d2XsuX68f6vMM4t7136DDu9
Hỗn số https://www.youtube.com/watch?v=GCTJ4GEtbxk&t=25s
Mét vuông https://www.youtube.com/watch?v=cKO5ZIPgtH4&t=69s
Phân số thập phân https://www.youtube.com/watch?v=d8hHOiUHKLU&t=422s
Phép nhân số thập phân https://www.youtube.com/watch?v=OguudRYBh4A

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163