Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thứ bảy, 3/4/2021, 14:13
Lượt đọc: 445

Thư viện Intranet - Văn học - Tháng 4/2021

1. Toto-chan Cô bé bên cửa sổ 

https://drive.google.com/drive/folders/1TPMTfZppC9v61jJpGZ9Oyt_5zesS1Oy5?usp=sharing

2. Bông hoa cúc trắng https://youtu.be/Pi2yM4GvX7s

3. Cóc kiện trời https://youtu.be/tcwaBwwej9g

4. Mị Châu - Trọng Thuỷ https://youtu.be/P_LBsA6U3YQ

5. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh https://youtu.be/6b_ftItlmuQ

6. Sự Tích Cây Khế https://youtu.be/A1OzVM9-N0s

Tác giả: admin

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164